Σεβασμός προσωπικών δεδομένων

 

Σεβασμός προσωπικών δεδομένων (permission based SMS marketing)

Στην send bulk sms, σεβόμενοι απόλυτα την Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν εμπορευόμαστε λίστες και καταλόγους με αριθμούς παραληπτών, οι οποίοι δεν έχουν δώσει τη γραπτή συγκατάθεση τους για τη διάθεση των προσωπικών τους δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς και λήψη προωθητικών sms.

Ως εκ τούτου, ακολουθούμε αυστηρά το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τον κώδικα δεοντολογίας και τα πρότυπα της ορθής χρήσης internet & mobile marketing, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα των χρηστών κινητής τηλεφωνίας.

Δεν δημοσιεύουμε, διαρρέουμε ή εμπορευόμαστε σε καμία περίπτωση βάσεις δεδομένων με αριθμούς, που έχουν εισάγει πελάτες μας στο λογαριασμό τους.