Αποστολή SMS

 

Επιλογές SMS
Από το μενού Αποστολή SMS πραγματοποιείτε τις αποστολές σας είτε πρόκειται για μεμονωμένες είτε για μαζικές αποστολές.

Αποστολέας: Αρχικά, στο πεδίο «Ταυτότητα Αποστολέα» σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε αυτό που επιθυμείτε να εμφανίζεται στη συσκευή του παραλήπτη του μηνύματος ως αποστολέας του sms που θα αποστείλετε. Εάν έχετε ορίσει περισσότερες από μια ταυτότητες, τότε μπορείτε, πατώντας το drop down menu (το σύμβολο στο δεξί τμήμα του πεδίου), να επιλέξετε την ταυτότητα που επιθυμείτε για τη συγκεκριμένη αποστολή.

Παραλήπτες: Εφόσον επιλέξετε τον Αποστολέα του μηνύματος σας, θα πρέπει να εισάγετε στο σύστημα του παραλήπτες που πρόκειται να αποσταλούν τα μεμονωμένα/ μαζικά sms σας. Μπορείτε να κάνετε κλικ εντός του πεδίου «Εισαγωγή παραληπτών / ομάδων» και να πληκτρολογήσετε τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη και να πατήσετε Enter. Επίσης, εάν πρόκειται για μια ήδη αποθηκευμένη επαφή στο Βιβλίο Διευθύνσεων σας, τότε αρκεί να πληκτρολογήσετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος της επαφής.

Επιπλέον, επιλέγοντας το «Ομάδες» εμφανίζονται όλες οι αποθηκευμένες σας ομάδες και με εύκολο τρόπο κάνετε κλικ πάνω στην ομάδα/ομάδες που θέλετε να αποσταλεί το sms. Εάν επιθυμείτε να αποσταλεί το sms προς όλες τις επαφές που έχετε αποθηκευμένες στο Βιβλίο διευθύνσεων σας, απλά κάνετε κλικ στο «Όλες οι επαφές».

Η εισαγωγή επαφών από αρχείο σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε τους παραλήπτες μέσω κάποιου αρχείου xls, csv, txt. Σε αυτή την περίπτωση οι επαφές που εμπεριέχει το αρχείο αυτό δεν αποθηκεύονται στο Βιβλίο διευθύνσεων του λογαριασμού σας. Για να αποθηκεύσετε τις επαφές στο λογαριασμό σας, θα πρέπει να «ανεβάσετε» το αρχείο σας στο μενού «Επαφές».

Κείμενο μηνύματος: Στο πλαίσιο αυτό πληκτρολογείτε το κείμενο του sms που επιθυμείτε να αποστείλετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, καθώς και αριθμητικά ψηφία και σύμβολα. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματος σας αποφεύγοντας την αντιγραφή και επικόλληση («copy – paste»). Σε περίπτωση που το κείμενο σας υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες, το κόστος του μηνύματος θα διπλασιαστεί, εάν υπερβεί τους 306 θα τριπλασιαστεί και ούτω καθεξής. Για τα μηνύματα αυτού του τύπου (concatenated, long SMS) χρησιμοποιείται ένα credit ανά 153 χαρακτήρες. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω χαρακτήρες λαμβάνονται ως διπλοί: [ – ] – { – } – € – ~ – ^ – | – .

Προσωποποιημένο μήνυμα: Αυτή επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να αποστείλετε ένα προσωποποιημένο SMS, στο οποίο θα εμφανίζεται το Ονοματεπώνυμο του παραλήπτη στο κείμενο του μηνύματος. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε εξατομικευμένα μηνύματα για όλους τους πελάτες σας, αλλά μόνο μια φορά το ίδιο κείμενο προς όλους. Έτσι, εισάγετε τις λέξεις #name# ή/και #surname# στο κείμενο του μηνύματος. Το όνομα ή/και το επίθετο θα χρησιμοποιηθούν αυτόματα από τις αποθηκευμένες επαφές σας.

Επιπρόσθετες επιλογές αποστολής SMS
Πρότυπο μήνυμα: Από αυτό ο πεδίο σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε κάποιο μήνυμα που έχετε ήδη δημιουργήσει και αποθηκεύσει στα «Πρότυπα SMS» σας. Εάν δεν έχετε κάποιο πρότυπο sms, πατήστε στο «Δημιουργήστε ένα νέο πρότυπο SMS». Τα πρότυπα μηνύματα είναι χρήσιμα για να αποθηκεύετε έτοιμα μηνύματα στο λογαριασμό σας για μελλοντικές σας αποστολές. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστα σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το ίδιο κείμενο αρκετά συχνά. Εφόσον το έχετε δημιουργήσει, κάνετε κλικ στο drop down menu (το σύμβολο στο δεξί τμήμα του πεδίου) και επιλέγετε το πρότυπο που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Αυτομάτως το κείμενο του πρότυπου sms εμφανίζεται στο πεδίο του κειμένου του μηνύματος και μπορείτε να το επεξεργαστείτε.

Προγραμματισμός αποστολής: Μπορείτε να κάνετε κλικ στο πλαίσιο του κειμένου και να προγραμματίσετε την ακριβή ημερομηνία και ώρα, που επιθυμείτε να αποσταλεί το μεμονωμένο/μαζικό sms σας σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας την ώρα της αποστολής. Τα προγραμματισμένα sms παραμένουν στο λογαριασμό σας έως την ώρα που έχετε ορίσει την αποστολή τους. Έτσι, εάν θέλετε να τα επεξεργαστείτε ή να τα διαγράψετε μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού «Αναφορές – Ιστορικό αποστολών» και στο υπομενού «Προγραμματισμένα». Εάν επιλέξετε να διαγράψετε το προγραμματισμένο σας sms πριν αυτό αποσταλεί, τότε τα credits/sms θα επιστραφούν στο λογαριασμό σας χωρίς χρέωση.

Unicode SMS: Η ενεργοποίηση της επιλογής «Unicode SMS» σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε στο κείμενο του μηνύματος σας χαρακτήρες πέραν των ελληνικών και λατινικών, όπως κινέζικων, κυριλλικών, αραβικών και λοιπών χαρακτήρων. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος του μηνύματος θα διπλασιαστεί εάν υπερβείτε τους 70 χαρακτήρες.

Flash SMS : Η ενεργοποίηση της επιλογής «Flash SMS» σας δίνει τη δυνατότητα να αποστείλετε ένα στιγμιαίο μήνυμα, το οποίο δεν θα αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής του παραλήπτη, αλλά θα εξαφανιστεί μόλις το αναγνώσει. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος του μηνύματος παραμένει ίδιο (160 χαρακτήρες ανά SMS).

Τέλος, πριν την ολοκλήρωση της αποστολής σας, σας προτείνουμε να ελέγξετε την αναλυτική «Σύνοψη», όπου σας αναφέρονται οι συνολικοί χαρακτήρες του μηνύματος, οι παραλήπτες που έχετε ορίσει, το κόστος, καθώς και το υπόλοιπο σας. Εάν όλα είναι όπως ακριβώς τα επιθυμείτε, μπορείτε να πατήσετε το «Αποστολή» και το μήνυμα σας θα αποσταλεί.