Πρότυπα SMS

 

Από αυτό το μενού σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε πρότυπα μηνύματα. Τα πρότυπα sms είναι ιδιαίτερα εύχρηστα, καθώς τα αποθηκεύετε στο λογαριασμό σας για μελλοντικές σας αποστολές, ειδικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το ίδιο κείμενο αρκετά συχνά.

Αρχικά, κάνετε κλικ στο «Προσθήκη πρότυπου μηνύματος». Στο πεδίο «Τίτλος», δίνετε ένα όνομα στο πρότυπο σας μήνυμα, για να το διακρίνετε από τα υπόλοιπα που πιθανόν να δημιουργήσετε μελλοντικά. Ο τίτλος αυτός δεν εμφανίζεται στον παραλήπτη. Έπειτα, στο πεδίο «Μήνυμα» πληκτρολογείτε το κείμενο του μηνύματος, το οποίο δεν είναι δεσμευτικό, καθώς αργότερα κατά την αποστολή του πρότυπου αυτού μπορείτε να το επεξεργαστείτε και να το αλλάξετε. Έτσι, στο πρότυπο σας μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βασικό «σκελετό» του μηνύματος και κατά την αποστολή να το εμπλουτίσετε με προσωποποιημένες λεπτομέρειες. Μόλις ολοκληρώσετε το κείμενο, κάνετε κλικ στο «Αποθήκευση». Το πρότυπο μήνυμα σας έχει δημιουργηθεί και εμφανιστεί ακριβώς από κάτω, από όπου και μπορείτε να το επεξεργαστείτε και να το διαγράψετε.

Εφόσον το έχετε δημιουργήσει, επιστρέφετε στο μενού «Αποστολή SMS». Εντοπίζετε την επιλογή «Πρότυπο μήνυμα» και εν συνεχεία κάνετε κλικ στο drop down menu (το σύμβολο στο δεξί τμήμα του πεδίου) και επιλέγετε το πρότυπο που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Αυτομάτως το κείμενο του πρότυπου sms εμφανίζεται στο πεδίο του κειμένου του μηνύματος και μπορείτε να το επεξεργαστείτε.